Terapiapuu

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiapalvelu

Mielenkarttapalvelut tarjoaa lyhytkestoista (1 – 20 tapaamiskertaa) yksilöterapiaa Pirkanmaan alueella masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, unihäiriöiden selvittelyyn ja hoitoon, masennuksesta johtuvien pakko-oireiden hoitoon, oppimisvaikeuksien kartoittamiseen, selvittelemiseksi ja oppimisvaikeuksien ratkaisemiseksi. Päihdehäiriöiden, syömishäiriöiden ja neuropsykiatristen erityspiirteiden kanssa selviävien henkilöiden arjen tukemiseksi. Näiden lisäksi palvelutarjontaamme kuuluvat palveluntuottajilla suunnatut toimipistekohtaisesti räätälöidyt koulutukset. Koulutusten vetäjinä toimii sote-alalla vuosien ajan työskennelleitä alan ammattilaisia.

Mahdollisia elämäntilanteista juontuvia lyhytterapeuttisia hoidon aiheita ovat, parisuhteen purkautumisesta johtuva masennus, ahdistus tai työ/koulunkäyntikyvyttömyys, tärkeässä ihmissuhteessa kohdattu ristiriitainen tilanne, parisuhteessa tapahtunut uskottomuus, syömishäiriöt, päihdehäiriöt, työpaikan menettämisen uhka, työtehtäviin liittyvät epäkohdat ja ongelmat, suuret elämässä tapahtuvat muutokset, ihmissuhdedraamat; esimerkiksi elämänkumppanin kuolema, eläkkeelle jäämisen jälkeinen masennus ja jonkin somaattisen (ruumiillisen) sairauden aiheuttama epäusko selviytymisestä.

Terapia on Lyhytkestoista, rakenteeltaan selkeää sekä asiakkaan esittämän ongelman ratkaisemiseksi tähtäävää. Terapiakäynnit voidaan sopia tapahtuviksi 1 – 2 viikon välein.Tarvittaessa voidaan sopia myös puhelinvälitteisestä, app’s välitteisestä tai muuten etäterapeuttisista käytännöistä. Ennen varsinaisen terapiantyöskentelyn aloittamista tehdään terapiasopimus, jossa ollaan määrätty tietyt reunaehdot tapaamiskertojen sisällöstä, määrästä sekä terapian varsinaisista maksuista ja maksusuunnitelmasta.

Tutustu palveluihin tarkemmin sivustollamme osoitteessa www.mielenkarttapalvelut.fi

Advertisements