Tarinasi on sinä.

Pieni, mutta varsin käyttökelpoinen itsereflektoinnin työväline, oman tarinan kautta itseensä tutustumisen menetelmänä on seuraavanlainen. Ajattele elämäsi ensimmäiset kymmenen tai viisitoista vuotta kahtena tai kolmena eri sanana.

Kirjoita nämä sanat paperille.

Seuraavaksi – ajattele elämäsi seuraavat kymmenen tai viisitoista vuotta kahtena tai kolmena eri sanana. Älä käytä yhtään enempää sanoja.

Olet nyt käyttänyt korkeintaan kuusi eri sanaa, joiden kautta olet referoinut elämästäsi 20 – 30 vuotta.

Voit jatkaa tätä niin pitkään, että saavutat sen iän jossa olet nyt.

Kun olet kirjannut elämääsi yksittäisinä sanoina aina sinne asti, missä elät elämääsi nyt – niin katso näitä sanoja. Huomaat, kuinka helppoa on muistaa jotain oleellista elämästäsi. Miksi muistit nämä asiat? Mitä sellaista on tapahtunut elämässäsi tuona aikana, johon liität tämän yksittäisen sanan? Pystytkö liittämään tähän kyseiseen sanaan paikan josta muistat sen? Entä mahdollisesti ne muut henkilöt jotka liittyvät tämän sanan olemassa oloon?

Seuraavaksi, kirjoita jokaisesta ylös laittamastasi sanasta virke tai lause. Yhdistä tähän lauseeseen tunne jonka tämä kyseinen sana saa sinussa aikaan. Jatka tätä samaa – ja kirjoitan kaikista valitsemistasi sanoista lause.

Toistuuko jokin tietty sana lauseissasi?

Miksi luulet sen toistuvan useammin kuin kerran?

Onko tarinasi miellyttävä, hyvä, onnellinen? Minkälainen pohjavire tarinallasi on?

Kuka elää tarinassasi?

Katseletko tarinaasi ulkopuolelta vaiko hahmona joka kertoo tarinaa?

Pystytkö mahdollisesti ulkoistamaan ajatuksiasi niin, että ymmärrät jotain oleellista siitä, miksi sinä muotoilit lauseen juuri tähän tapaan. Mitä se kertoo sinulle, että alkuun nimeämäsi asia on sinulle niin merkitsevä, että päätit muistaa juuri sen? Liittyykö näihin ajatuksiin mahdollisesti myös jotain sellaista, mistä syystä välttelet joitain tiettyjä toimintoja.

YKSINKERTAINEN HARJOITUS.

  1. Ajattele elämäsi isoksi kasvaneena puuna. Sen runko edustaa puhtaimmillaan sitä mitä sinä olet. Oksat ovat kasvaneet vahvoiksi ja edustavat niitä elämän perustaitoja, joiden varjolla elämäsi sujuu kuin itsestään. Pienemmät oksat edustavat opittuja, hiottuja osa-alueita sinusta. Näitä voivat olla esimerkiksi osaamasi kielet, matematiikka, soittotaito jne.
  2. Mihin osaan tätä puuta sijoitat tilanteesi nyt? Missä osassa tätä kuvitteellista puun runkoa sinä tunnet vihaa, surua, inhoa, rakkautta, hyvinvointia tai väsymystä?
  3. Miksi luulet sijoittaneesi tilanteesi nyt juuri tähän osaan tätä puuta?
  4. Mikä osa-alue puusta vaikuttaa eniten tähän alueeseen, johon itsesi juuri sijoitit?
Advertisements